Zoneraad

Wat is de zoneraad?

De zoneraad bestaat van rechtswege uit de burgemeesters van de 9 gemeenten die binnen ons interventiegebied vallen en die financieel bijdragen in de werkingsmiddelen. 


Samenstelling zoneraad

De zoneraad is samengesteld als volgt:

Gemeente

Burgemeester

Bocholt

Stijn VAN BAELEN

Bree

Liesbeth VAN DER AUWERA

Ham

Marc HESELMANS

Hamont-Achel

Tom COX

Hechtel-Eksel

Jan DALEMANS

Leopoldsburg

Wouter BEKE

Lommel

Bob NIJS

Pelt

Dennis FRANSEN

Peer

Steven MATHEÏ

Zonevoorzitter

De zonevoorzitter is burgemeester Bob Nijs (Lommel).

Zonecommandant

De zonecommandant kol. Jan Jorissen heeft in de zoneraad een adviserend rol.

Taken van de zoneraad

De zoneraad vergadert om de maand en beslist over voorstellen tot aankopen van brandweervoertuigen en -materiaal, aanwervingen van personeel, interne maatregelen ...

  • De zoneraad bepaalt het beleid van de hulpverleningszone: waar moet de brandweerzone over een bepaalde tijd staan?
  • De zoneraad volgt de resultaten op en stuurt bij waar nodig.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 28 september 2023