Zoneraad

Wat is de zoneraad?

De zoneraad is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de brandweer- en ambulancediensten in de hulpverleningszone. Vergelijk het met de werking van een gemeenteraad. De zoneraad bestaat van rechtswege uit de burgemeesters van de 9 gemeenten die binnen ons interventiegebied vallen en die financieel bijdragen in de werkingsmiddelen. 

De leden van de zoneraad nemen alle beslissingen aangaande de gang van zaken binnen de organisatie Hulpverleningszone Noord-Limburg. Ze keuren alle plannen goed en bepalen de missie en de visie van de hulpverleningszone en waar het met de brandweer heen moet.

Samenstelling zoneraad

De zoneraad is vanaf heden samengesteld als volgt:

Gemeente

Burgemeester

Bocholt

Stijn VAN BAELEN

Bree

Liesbeth
VAN DER AUWERA

Ham

Marc HESELMANS

Hamont-Achel

Theo SCHUURMANS

Hechtel-Eksel

Jan DALEMANS

Leopoldsburg

Wouter BEKE

Lommel

Bob NIJS

Pelt

Frank SMEETS

Peer

Steven MATHEÏ

Zonevoorzitter

De zonevoorzitter is burgemeester Bob Nijs (Lommel).

Zonecommandant

De zonecommandant kol. Jan Jorissen heeft in de zoneraad een adviserend rol.

Taken van de zoneraad

De zoneraad vergadert om de maand en beslist over voorstellen tot aankopen van brandweervoertuigen en -materiaal, aanwervingen van personeel, interne maatregelen ...

  • De zoneraad bepaalt het beleid van de hulpverleningszone: waar moet de brandweerzone over een bepaalde tijd staan?
  • De zoneraad volgt de resultaten op en stuurt bij waar nodig.

Vergaderingen zoneraad

De vergadering van de zoneraad bestaat altijd uit een openbaar gedeelte en een gesloten gedeelte.

  • Het openbaar gedeelte is voor iedereen toegankelijk.
  • Het gesloten gedeelte niet.
  • De vergadering begint meestal met het openbare gedeelte. Bij aanvang van het gesloten gedeelte vraagt de voorzitter aan het eventuele publiek om de vergadering te verlaten.

De zoneraad vergadert maandelijks. De agenda's en bekendmaking van de beslissingen zijn openbaar. De bekendmaking is beschikbaar na goedkeuring van het verslag op de volgende zoneraad.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 12 juli 2022
Zoneraad