Een bezoek of rondleiding?

Een bezoek brengen aan de brandweerkazerne                               

Scholen en groepen kunnen een rondleiding in een kazerne aanvragen.

De brandweer organiseert rondleidingen voor scholen en groepen in alle posten van de zone. 

Tijdens zo'n bezoek tonen wij je hoe de brandweer werkt en vertellen we meer over brandpreventie.

Een geleid bezoek bestaat uit een rondleiding in de kazerne, met een woordje uitleg bij de verschillende voertuigen.

Voorwaarden

 • Een bezoek moet minstens 4 weken op voorhand worden aangevraagd via info@hvznl.be
 • De groep mag uit minimum 10 en maximum 30 personen bestaan, begeleiders inbegrepen.
 • Er worden geen rondleidingen ingepland op de volgende dagen: woensdagvoormiddag  en op vrijdag

 • Er worden geen rondleidingen ingepland in de schoolvakanties

 • Er worden geen rondleidingen / bezoeken meer toegestaan voor kleuterklassen. Uitzonderingen: kleuters wiens ouder een personeelslid is bij Hulpverleningszone Noord-Limburg; en kleuters die deelnemen aan initiatieven van de gemeente.

 • Verenigingen worden eveneens toegelaten, mits een gedeelte Brandveilig Samenleven wordt geïntegreerd
  - enkel verenigingen die op grondgebied HVZNL (=1 van de 9 gemeenten) gevestigd zijn.
  - in het kader van een kamp tijdens de schoolvakanties wordt een bezoek/rondleiding niet toegestaan.

 • Elke groep moet over voldoende eigen begeleiders beschikken
 • Een bezoek aan de brandweer mag niet louter beschouwd worden als een leuk uitstapje, maar moet altijd een educatieve meerwaarde hebben voor de groep.
 • Via het BRAVO-project (Brandwonden Voorkomen) van de Stichting Brandwonden is het mogelijk om een doe-koffer aan te kopen. (Aanvragen via de website Brandwonden Voorkomen.)

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 11 september 2023
Een bezoek of rondleiding?