Klachten of suggesties

Bent u tevreden of eerder ontevreden over handelingen of de werking van onze hulpverleningszone? Dan kan u ons informeren via dit verbeteringsformulier. Heeft u bezwaren met betrekking tot een factuur, dan moet u deze richten naar factuur@hvznl.be.  

Indien er zich feiten voordoen waarbij iemand zich benadeeld voelt, kan men bij de hulpverleningszone terecht met een klacht. Meldingen kunnen op een eenvoudige manier ingediend worden, waarna ze volgens de correcte procedure afgehandeld worden. Een melding wordt door de hulpverleningszone altijd op een open manier ontvangen. Iedere melding zal grondig onderzocht worden.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 27 maart 2023
Formulier
Inschrijvingsformulier

Tevredenheidsbeleid

Uw voornaam
Uw naam
Uw straat
Uw huisnummer
Uw postcode
Uw gemeente
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Via e-mail
Via de post
Gelieve uw keuze voor ontvangst van antwoord op te geven
Een brandweerinterventie
Ziekenvervoer
Andere
Gelieve een keuze te maken