Wat kost de brandweer

De brandweer blust branden. Maar ze redt ook mensen uit geblokkeerde liften, kuist de rijbaan op na een verkeersongeval, pompt kelders leeg, komt tussen bij incidenten met gevaarlijke stoffen en nog zo veel meer.  Sommige interventies zijn gratis, andere niet!
De hulpverleningszone heeft een retributiereglement vastgelegd. Dezelfde tarieven worden in de 9 gemeenten van de zone toegepast. 

Gratis interventies

Een aantal interventies door de brandweer zijn gratis (met uitzondering van de verbruiksgoederen):

 1. De interventies betreffende de bestrijding van brand en ontploffing voor zover het geen kwaadwillige oproepen betreft;
 2. De technische hulpverleningswerkzaamheden, op voorwaarde dat het gaat om een noodoproep om mensen te beschermen of te redden;
 3. Bestrijding van rampen en katastrofen
 4. De coördinatie van de hulpverleningsoperaties;
 5. De waarschuwing aan de bevolking;
 6. De interventie naar aanleiding van een loos alarm (uitgezonderd de bepalingen opgenomen in artikel 3 van het retributiereglement).
 7. De internationale opdrachten van civiele bescherming, uitgezonderd de opdrachten inzake de bestrijding tegen vervuiling;
 8. De drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger, in geval van een vrij ernstig watertekort of van een watertekort dat een omvangrijk gebied treft;

Financiering van de brandweer

Een hulpverleningszone en alles wat daarbij komt kijken – brandweerinterventies, materialen, opleidingen, logistieke ondersteuning van de brandweer, de lonen – kost geld. De gemeenten dragen hun financiële steentje bij en ook de federale overheid zorgt voor een deel van het werkingsbudget. Maar er zijn ook een aantal interventies die de brandweer zelf mag aanrekenen. Sinds 1 juli 2016 is de hulpverleningszone ook btw-plichtig en moet ze voor bepaalde interventies btw aanrekenen.

Wie moet betalen?

De kosten van onderstaande interventies, adviezen en materialen zijn niet noodzakelijk voor rekening van de persoon die de hulpdiensten contacteerde. De persoon voor wie de interventie gebeurde, betaalt doorgaans de kosten. Als die persoon niet aansprakelijk is voor de gebeurtenis, kan hij het bedrag terugvorderen van degene die wel aansprakelijk is.

Wat kosten de brandweer en het ziekenvervoer?

 • Ziekenvervoer
  Voor dringend ziekenvervoer rekenen we een forfaitair bedrag aan van 60 euro per rit. Dit bedrag is vastgelegd in het KB van 28 november 2019, betreffende de facturatie naar aanleiding van een tussenkomst dringende geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst.
 • Bijstand verlenen ziekenwagen (extra mankracht of evacuatie met de ladderwagen):  75 euro
 • Ziekenvervoer van personen die niet vervoerd kunnen worden in een ambulance  : 75 euro
 • Verdelgen van wespennesten : 30,25 euro incl btw (niet-dringende wespennest op weekdagen). 60,50 euro (dringende wespennest en verdelgingen op weekend- en feestdagen)
 • vrijmaken/reinigen van het wegdek naar aanleiding van een ongeval : 484 euro incl btw **
 • loos alarm van een automatisch brandveiligheidssysteem (alarmering, detectie, sprinklerinstallatie, …) rechtstreeks of onrechtstreeks (via meldkamer) gemeld :
   200 euro (1ste oproep per kalenderjaar)**
  500 euro (2de en volgende oproepen per kalenderjaar)**
       
 • oproepen ten gevolge van een technisch falen van een (veiligheids)installatie: 500 euro **
 • bijstand verlenen met een signalisatievoertuig: 150 euro / uur **
 • oproep voor afvalverbranding: 500 euro 
 • openen van deuren: 125 euro  (of 250 euro op zaterdag, zon- en feestdagen en nachten)
 • stilleggen inbraak of alarminstallaties  : 250 euro
 • hervullen van een persluchtfles/duikfles :  5 euro
 • uitlenen van een snelblustoestel : 15 euro /dag/stuk
 • vervanging van een hydrantpaal (geplaatst) : 120 euro
 • herstelling van een hydrantpaal:  60 euro

** Tarief van toepassing op voorwaarde dat de interventie binnen één werkingsuur werd afgewerkt. Zoniet zal de aanrekening overeenkomstig de tarieven zoals bepaald in artikel 4 van het retributiereglement gebeuren.


Lees meer over de kosten van de brandweer:

 • Retributiereglement :
  Gedetailleerd overzicht van de kosten die de brandweer in bepaalde gevallen kan aanrekenen.

Zonaal Retributiereglement.pdf


Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 19 april 2021