Brandveilige evenementen

Ben jij organisator van een evenement?

Organiseer het dan op een brandveilige manier! 

Belangrijk:

De aanvraag voor een evenement moet steeds bij de gemeente of de stad gebeuren waar het evenement plaatsvindt. Het is de gemeente of de stad die je de toelating moet verlenen om het evenement te organiseren. Een gunstig advies van de brandweer betekent dus niet dat het evenement kan doorgaan, het is slechts één van de voorwaarden om een evenement te mogen organiseren.

Na de aanvraag bij de stad of de gemeente zijn er twee mogelijkheden:

  1. De stad of gemeente vraagt aan de brandweer om advies af te leveren, waarop de brandweer het advies aflevert aan de stad of gemeente met een kopie voor de betrokkene.
  2. De stad of gemeente vraagt aan de betrokkene om advies in te winnen bij de brandweer. De brandweer levert een advies af een stuurt een kopie naar de burgemeester.

In de meeste gemeenten kan je het evenementenloket voor je aanvraag gebruiken.

Veiligheidscheck

Gebruik deze checklist voor brandveiligheid. Zo doe je zelf een veiligheidscheck van je evenement.

Checklist voor evenementen: brandveiligheid.pdf

Wanneer is een controle nodig?

Een controle door een preventionist van onze hulpverleningszone is verplicht voor:

  • activiteiten in tenten (>100m²)
  • activiteiten in inrichtingen niet voorzien voor publiek toegankelijke activiteiten (zoals een industriehal)
  • Grote evenementen

Hieronder kan je de brandveiligheidsrichtlijnen terugvinden die de hulpverleningszone hanteert.

Richtlijnen voor publiek toegankelijke inrichtingen en activiteiten.pdf

Open vuur?

Lees hier onze richtlijnen voor het houden van een open vuur.

Zonale richtlijnen open vuur versie 2024.pdf

Kampvuur

Waar en wanneer mag je een kampvuur houden? Waar moet je toestemming vragen voor een kampvuur? 

Dat kan je vinden op de website opkamp.be 

De melding van een kampvuur dient te gebeuren bij de gemeente waar het kampvuur plaatsvindt.

Bij kleurcode oranje en rood (Code natuurbranden ANB) geeft de brandweer een negatief advies voor het houden van een kampvuur.

Brandblustoestellen

Je kan via de hulpverleningszone brandblustoestellen voor je evenement huren.

Meer info vind je hier.

Heb je nog vragen?

Dan kan je contact opnemen met de preventiedienst van de zone die je een aangepast advies kan geven.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 28 maart 2024
Brandveilige evenementen