Rapport inspectie

In 2017 en 2019 bracht de brandweerinspectie, ressorterend onder de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in uitvoering van de artikelen 168-174 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid (WCV), enkele bezoeken aan Hulpverleningszone Noord-Limburg. Dit resulteerde in inspectierapporten, die de stand van zaken weergaven met betrekking tot een aantal kernaspecten binnen de context van de hulpverleningszone.

Met het oog op een adequate monitoring van de evolutie in de hulpverleningszone worden opvolgingsbezoeken uitgevoerd. Hierbij wordt getracht de voortgang in kaart te brengen.

In het voorjaar van 2023 bracht de brandweerinspectie opnieuw een bezoek aan onze hulpverleningszone. Dit resulteerde in een inspectierapport, dat de stand van zaken weergaf met betrekking tot een aantal kernaspecten binnen de context van de hulpverleningszone. Op 22 juni 2023 werd dit rapport aan de zone overgemaakt.  

De focus van dit verslag ligt onder meer op de prioritaire actiepunten zoals geïdentificeerd in de vernoemde inspectierapporten. Eveneens worden ook andere (reglementaire) aspecten gecontroleerd en worden, waar relevant, suggesties en aanbevelingen gedaan ter verbetering van de werking van de zone (cf. wettelijke bevoegdheden algemene inspectie WCV).

Lees het rapport hier:

2023 Rapport inspectie.pdf

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 09 augustus 2023
Rapport inspectie