Nieuwe brandweerpost in Peer

De Gemeenteraad buigt zich op 23 november over de verkoop van drie percelen langs de Stationsstraat in Wijchmaal aan de Hulpverleningszone Noord-Limburg. Het is de bedoeling dat op die locatie in de loop van 2023 gestart wordt met de bouw van een nieuwe brandweerpost. 

“De nieuwe kazerne zal ervoor zorgen dat de brandweer sneller aanwezig kan zijn op een deel van het grondgebied van Peer en Hechtel-Eksel. De brandweerpostlangs de Stationsstraat in Wijchmaal zal stapsgewijs operationeel uitgebouwd worden”, zegt burgemeester Steven Matheï.

De Hulpverleningszone Noord-Limburg beslaat de gemeenten Bocholt, Bree, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Pelt en Peer. Momenteel werkt de zone vanuit de brandweerposten in Lommel, Bree, Leopoldsburg en Pelt. De hulpverleningszone streeft ernaar om de kwaliteit van de hulpverlening permanent te verbeteren, onder meer door te waken over de aanrijtijden. “De voorbije jaren nam de verkeersintensiteit toe, waardoor het ook voor de hulpdiensten moeilijker werd om de beoogde aanrijtijden te halen. Daarom is het ook zinvol om in Peer, vlakbij de grens met Hechtel-Eksel, een bijkomende brandweerpost te voorzien”, vertelt burgemeester Matheï. 

De Stad Peer is eigenaar van een aantal percelen langs de Stationsstraat in Wijchmaal (ter hoogte van het fietspad op de oude spoorwegbedding). Na onderzoek van de locatie bleken deze geschikt voor het oprichten van een brandweerpost. “Het is de bedoeling om er een brandweerpost te bouwen met een beperkt aantal voertuigen en manschappen. We gaan uit van een inzet van 30 tot 40 brandweermannen en -vrouwen. De post zal naast brandweervoertuigen ook beschikken over kleedruimtes, sanitair, slaapvertrekken en burelen. We voorzien aan de achterzijde van het gebouw ook een oefenruimte.”

WERVEN VAN VRIJWILLIGERS 

De nieuwe brandweerpost opent over een periode van 3 à 4 jaren de deuren, maar intussen start de hulpverleningszone al met de werving van nieuwe brandweerlui. “Midden 2023 starten we inderdaad met een campagne om kandidaatbrandweermannen en -vrouwen aan te werven”, weet kolonel Jan Jorissen. “We richten ons op vrijwilligers, zeg maar freelancers, die in hun vrije tijd graag de hulpverlening rond hun woonplaats willen helpen verzekeren. Na een opleiding van twee jaar en het volgen van een stage op het terrein, zijn de nieuwe medewerkers inzetbaar. In de beginfase worden de nieuwe brandweerlui aangevuld met collega’s uit de andere brandweerposten van onze hulpverleningszone.”  

De Gemeenteraad beslist op 23 november over de verkoop van de percelen aan Hulpverleningszone Noord-Limburg. Eens de verkoop achter de rug, kan de hulpverleningszone starten met de opmaak van de plannen. “Zoals bij alle projecten in Peer, betrekken we ook nu weer de inwoners bij de bouw van de nieuwe brandweerpost. Op de eerste plaats zijn dat de buren, maar tijdens een participatie- en informatiemoment geven we elke geïnteresseerde tekst en uitleg bij de plannen. Op die manier kan iedereen bijdragen aan een nog betere hulpverlening in Noord-Limburg”, besluit Steven Matheï.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 09 november 2022
Nieuwe brandweerpost in Peer