Brandweer Limburg kaart CO-gevaar aan met campagne

Als hulpdiensten zijn we deze winter extra bezorgd over mogelijke CO-intoxicaties. Met de huidige energiecrisis zoeken sommige mensen alternatieven voor verwarming of koken op gas. Zulke alternatieven houden verschillende gevaren in, waarbij CO-vergiftiging (koolmonoxide) toch wel één van de grootste risico’s is. Jaarlijks worden in België meer dan duizend mensen het slachtoffer van een koolstofmonoxidevergiftiging. Dit jaar telde het Antigifcentrum al 60 CO-doden.  

Daarom is het zo belangrijk om mensen te wijzen op mogelijk CO-gevaar en effectief te waarschuwen voor CO als stille doder. Hiervoor werkten de 3 hulpverleningszones in Limburg samen een online campagne uit onder de slogan “Veilig de winter door!”  

Sensibiliseringscampagnes 

Sinds midden oktober loopt er een grootschalige campagne tegen CO-vergiftiging, op initiatief van het Antigifcentrum en in samenwerking met o.a. Netwerk Brandweer. Als aanvulling hierop, lanceren de 3 Limburgse zones “Veilig de winter door”, een laagdrempelige online campagne met sprekende beelden, om mensen heel concreet te wijzen op de gevaren van alternatieve verwarmingsbronnen. De energiecrisis brengt sommige mensen namelijk op gekke ideeën om toch maar energiekosten te besparen. Maar een alternatieve verwarmingsbron in huis gebruiken, doe je best niet ondoordacht! 

Wat is koolstofmonoxide? 

Koolmonoxide of koolstofmonoxide (CO) is een kleurloos, reukloos en niet-irriterend gas. De onopvallende kenmerken van koolmonoxide vormen vaak het grootste gevaar van het gas. Je merkt de giftige werking van CO doorgaans pas te laat of soms zelfs niet op. 

Wat doet koolstofmonoxide? Bij een te hoge concentratie aan CO komt het gas door je ademhaling via je longen in je bloed terecht. In het bloed neemt CO de plek van zuurstof in, waardoor je chemisch kunt verstikken. Je hoeft geen grote hoeveelheid koolmonoxide in te ademen om al vergiftingsverschijnselen te krijgen.  Hoe herken je een CO-vergiftiging?  Mogelijke symptomen van CO-vergiftiging lijken heel sterk op die van een voedselvergiftiging: 

Plotse vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn, braken ... Zeker als dit bij meerdere mensen in dezelfde ruimte & tegelijkertijd voorkomt, is de verdenking op CO-intoxicatie groot. 

Hoe ontstaat koolstofmonoxide? 

Het gas CO komt vrij bij (slechte) verbranding van eender welk verbrandingstoestel in huis. Denk daarbij aan boilers, centrale en verplaatsbare verwarmingstoestellen, kooktoestellen op gas en verbrandingsmotoren. Maar ook alternatieven voor verwarming of koken kunnen CO-intoxicatie veroorzaken. Bijvoorbeeld als je een BBQ-toestel, een vuurschaal, te veel kaarsen of een gasvuurtje binnen gebruikt. 

>>> Lees ook: CO ... een stille doder

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 24 november 2022
Brandweer Limburg kaart CO-gevaar aan met campagne