Aftrap campagne 'Hygiëne brandweer'

Soms is vuur niet jouw grootste risico

In België zetten 10.900 vrijwillige brandweerlieden en 6.400 beroepsbrandweerlieden zich dag en nacht in om mensen te helpen. Ze komen tussen bij brand, verkeersongevallen, overstromingen, instortingen en andere incidenten. De brandweerlieden worden tijdens deze interventies echter zelf ook blootgesteld aan een aantal beroepsrisico’s.

De FOD Binnenlandse Zaken lanceert daarom een campagne voor de brandweerlieden. 

Hygiëne

Een eerste luik van de campagne, dat vandaag start, gaat over de hygiëneregels die tijdens een interventie gevolgd moeten worden om bepaalde gezondheidsrisico’s te vermijden. Als brandweerman- of vrouw word je regelmatig geconfronteerd met rook, roet of andere stoffen die giftig kunnen zijn of een negatieve impact kunnen hebben op je gezondheid. Daarom zijn er procedures om kledij en materiaal  grondig te reinigen na elke interventie. 

De blootstellingsduur aan schadelijke stoffen ten gevolge van rook en roet vóór, tijdens en na een brandinterventie kan je beperken door een goede hygiëne en een doelgericht onderhoud en manipulatie van de interventiekledij en de uitrusting. Wanneer men tijdens brandinterventies geconfronteerd wordt met extra gevaren (asbest, nano-deeltjes, gevaarlijke stoffen, …) dan moet je deze richtlijn uitbreiden met maatregelen volgens het advies van een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS).

Agressie

Een tweede luik, over hoe om te gaan met agressie, zal gelanceerd worden op 1 oktober. In het tweede luik van de campagne ligt de nadruk op hoe er met agressie kan worden omgegaan. Het is belangrijk dat de brandweerlieden opgeleid worden in het omgaan met agressie, dat zij weten tot wie zij zich kunnen richten als zij vragen hebben en dat zij interventies waarbij ze te maken krijgen met agressie systematisch melden. Dit thema sluit aan bij de campagne “Wederzijds respect” die een aantal dagen geleden werd gelanceerd door de FOD Binnenlandse Zaken (AD Veiligheid & Preventie en AD Civiele Veiligheid) in samenwerking met de Geïntegreerde Politie. Meer info over de campagne "Wederzijds respect" op de website van besafe.be   

Fit blijven

Dit laatste luik gaat over het belang van een goede lichamelijke conditie en zal op 2 november gelanceerd worden. Het is belangrijk dat de brandweerlui een goede lichamelijke conditie hebben zodat ze met zware uitrustingen in vaak moeilijke omstandigheden efficiënt kunnen interveniëren. Door hun lichamelijke conditie op peil te houden, behoeden zij zich ook voor ongevallen tijdens hun interventies.   

Deze campagne werd ontwikkeld in samenwerking met Netwerk Brandweer, Rezonwal, Brandweer Brussel en de representatieve vakorganisaties. Het campagnemateriaal en de tips inzake hygiëne zijn op de volgende website beschikbaar: https://www.civieleveiligheid.be/nl/risicos

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 06 september 2021
Aftrap campagne 'Hygiëne brandweer'