Jobs
Jobs

Luitenant (vrijwilliger) post Bree - bij bevordering

Hulpverleningszone Noord-Limburg heeft een plaats vacant in het vrijwilligerskader voor post Bree, voor de functie van Luitenant (via bevordering).

publicatie bevorderingen luitenant.pdf

Bevorderingsvoorwaarden conform artikel 56 van het KB

  • Benoemd zijn in de graad van sergeant of adjudant
  • Gunstige evaluatie
  • Titularis  van het brevet OFF1
  • Geslaagd zijn in het bevorderingsexamen
  • Niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie

Hoe solliciteren?

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot en met 21 januari 2020 door registratie op het online sollicitatieplatform.
Elke kandidatuur moet vergezeld zijn van de verplichte documenten: een uitgebreid CV, een motivatiebrief en een kopie van het vereiste brevet.

Nog vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met de personeelsdienst via e-mail of telefonisch op het nummer 011 55 91 48.

Hoe word je brandweerman of -vrouw?

Wil je graag bij de brandweer, als vrijwilliger of beroeps? Fijn. Welkom! Alleen moet je eerst een aanwervingsprocedure doorlopen. Om aan die procedure te mogen deelnemen, heb je een federaal geschiktheidsattest nodig. We leggen de weg naar de brandweer voor je uit.

Vacatures van externe organisaties

Vacatures van externe organisaties

Jobs