Missie – Visie – Waarden

Missie

Samen werken we aan uw (brand)veiligheid. Wij zijn trots als team paraat te staan met advies, preventie en dringende hulpverlening.

Visie

Samen = De hulpverleningszone Noord-Limburg in samenwerking met de gemeentebesturen van Noord Limburg (Bocholt, Bree, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer), de burgers (nabij) en andere partners (bedrijven, scholen, ziekenhuizen en ambulancediensten, leger en politie, …). We hechten veel belang aan lokale verankering.
Uw = We gaan voor ieders veiligheid,  zonder onderscheid .
(Brand)veiligheid = We zorgen voor eenieders gemoedsrust in een veilige omgeving.
Wij = Een team van brandweermannen, ambulanciers, preventionisten en ondersteunend personeel.
Trots = We zijn er fier op dat we het verschil kunnen maken en dragen graag onze verantwoordelijkheid. Mensen helpen geeft betekenis aan ons werk, IS de betekenis van ons werk.  Alle medewerkers zijn er trots op om voor de hulpverleningszone te werken: het teamgevoel, de kans tot zelfontplooiing en het leveren van meerwaarde zijn energiegevers in ons werk.
Team = Als team zijn we op mekaar aangewezen.  Samenhorigheid en gelijkwaardigheid over posten en graden heen vinden we belangrijke pijlers.  De hulpverleningszone draagt zorg voor een aangename en gevarieerde werkomgeving.
Paraat = Als brandweermannen en ambulanciers zijn we snel, 7/7 en 24u op 24u beschikbaar,  aanspreekbaar, goed opgeleid, voorbereid, fit en gezond. We beschikken over goede middelen  en materialen. We kunnen op korte tijd veel mankracht mobiliseren.
Advies = Met het oog op de zelfredzaamheid van de burger, de veiligheid van eigen en externe hulpverleners, het voorkómen en beperken van schade, zorgen wij voor informatieverstrekking, denken we mee, ondersteunen we en geven we raad. We leveren nazorg en verwijzen we door naar de juiste partner waar nodig.
Preventie = We willen mensen bewust maken van risico’s en aangeven hoe ze zich hiertegen kunnen beschermen. We dragen ertoe bij dat wetgeving nageleefd wordt en geven advies met het oog op brandveiligheid, verkeersveiligheid, voorkómen van milieuschade, opstellen van noodplannen, veiligheid bij evenementen…
Dringende hulpverlening = Onze ambulanciers/brandweermannen springen in de bres als mens, dier, milieu of goederen in gevaar zijn: in allerhande situaties waarbij interventie zonder uitstel nodig is om schade te voorkómen of in te dijken.

Waarden 

Laatst bijgewerkt op 30 november 2023
Missie – Visie – Waarden