Zone
Zonecollege

Wat is het zonecollege

Het zonecollege vormt het dagelijks bestuur van de hulpverleningszone. Het zonecollege is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij alle brandweerposten van de hulpverleningszone. Het zonecollege is samengesteld door de zoneraad die de leden van het zonecollege kiest. De voorzitter van de zoneraad is ook de voorzitter van het zonecollege.

De zoneraad kiest uit de raadsleden de leden die het college vormen. Er is geen beperking qua aantal leden bepaald. De samenstelling van het college kan dus identiek zijn aan die van de raad.

Beperkte samenstelling

Om tot een vlotte besluitvorming te komen is het aantal collegeleden eerder beperkt. Het college is wel proportioneel samengesteld. Dit betekent dat in de samenstelling rekening gehouden is met de politieke proportionaliteit (zelfde verhouding van politieke partijen in het zonecollege als in de zoneraad) en met het gewicht van de verschillende gemeenten (grote gemeenten mogen de kleine gemeenten niet kunnen wegstemmen).

Samenstelling zonecollege:

Peter Vanvelthoven - voorzitter
Lommel
Wouter Beke
Leopoldsburg
Liesbeth Van der Auwera
Bree
Raf Drieskens
Neerpelt
Jan Dalemans
Hechtel-Eksel