Zone
Retributiereglement

De brandweer blust branden. Maar ze redt ook mensen uit geblokkeerde liften, kuist de rijbaan op na een verkeersongeval, pompt kelders leeg, komt tussen bij incidenten met gevaarlijke stoffen en nog zo veel meer.  Sommige interventies zijn gratis, andere niet!
De hulpverleningszone heeft autonoom een retributiereglement vastgelegd dat voor alle 11 gemeenten van de zone consequent wordt toegepast. 

Meer info en het volledige retributiereglement (met de tarieven) kan je hieronder raadplegen.

Zonaal Retributiereglement.pdf