Preventie
Wettelijke brandpreventie

De brandweer is verantwoordelijk voor de wettelijke brandpreventie die van toepassing is op gebouwen en evenementen. Toezicht op deze wetgeving en de bijhorende controles behoren ook tot dat takenpakket. 

Wet- en regelgevingen van verschillende niveaus kunnen van toepassing  zijn. Dit is afhankelijk van het soort gebouw en de bestemming. 

Voor meer informatie over de verschillende federale wetgevingen kan je terecht op Besafe.be.

Vlaamse wetgeving betreffende brandpreventie in zorginstellingen (ouderenzorg, kinderopvang, ziekenhuizen,…) vind je op de website van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vlaamse wetgeving betreffende brandpreventie in toeristische logies (hotel, B&B, vakantieparken, bivakhuizen,…) vind je op de website van Toerisme Vlaanderen

In de 9 gemeenten van Hulpverleningszone Noord-Limburg is tevens een politiereglement 'Brandveiligheid in horeca' van kracht. Dit reglement is op te vragen bij de preventiedienst via ons e-loket.
Naast de verschillende wetgevingen hanteert de hulpverleningszone ook nog een aantal richtlijnen:

Bluswateropvang: berekeningBluswateropvang: wanneer nodig? Parkeergebouwen: richtlijnen (Netwerk Brandweer)

Zonale richtlijnen Publiek toegankelijke inrichtingen - Tijdelijke inrichtingen en evenementen

Zonale richtlijnen open vuur.pdf

Wettelijke brandpreventie