Preventie
Wettelijke brandpreventie

De brandweer is verantwoordelijk voor de wettelijke brandpreventie die van toepassing is op gebouwen en evenementen. Toezicht op deze wetgeving en de bijhorende controles behoren ook tot dat takenpakket. Er zijn hier verschillende wet- en regelgevingen van verschillende niveaus die van toepassing kunnen zijn. Dit is afhankelijk van het soort gebouw en de bestemming. 

Voor meer informatie over de verschillende wetgevingen kan je terecht op de website Besafe.be.

In de 9 gemeenten van Hulpverleningszone Noord-Limburg is tevens een politiereglement 'Brandveiligheid in horeca' van kracht. Dit reglement is op te vragen bij de preventiedienst via ons E-loket.
Naast de verschillende wetgevingen hanteert de hulpverleningszone ook nog een aantal richtlijnen:

Berekening bluswateropvangWanneer is bluswateropvang nodig? Richtlijn parkeergebouwen Netwerk Brandweer

Wettelijke brandpreventie