Preventie
Brandpreventie in natuur- en bosgebieden

Elk jaar kennen we brandgevaarlijke periodes in bos- en natuurgebieden. Dat risico wordt dagelijks berekend en op basis daarvan wordt er beslist welke alarmeringsfase van kracht is. De fases worden uitgedrukt in kleurcodes. Naargelang de kleurcode worden er verschillende preventiemaatregelen genomen.

Brandgevaar: kleurcodes

>>> Bekijk de actuele stand van brandgevaar op de website van Natuur en Bos

Brandpreventie in natuur- en bosgebieden