Media
Multidisciplinair droneteam voor hulpdiensten in Noord-Limburg

De hulpverleningszone Noord-Limburg, politiezone Kempenland, politiezone Lommel en de stad Lommel slaan de handen in elkaar om drones in te zetten tijdens hun interventies. Tegen het eind van het jaar zullen 7 piloten opgeleid zijn om de 3 professionele drones vlot en veilig te bedienen, ook in extremere noodsituaties.  Beeldvorming bij incidenten en evenementen is het hoofdbestanddeel van hun takenpakket samen met het ontwikkelen en opvolgen van nieuwe technologieën in de sector. Voorts zal het team fungeren als kennis- en expertisepool inzake dronewetgeving waar de politiediensten mee voor de handhaving dienen te zorgen.

“Het idee om een dergelijk team op te richten leefde al enige tijd bij de verschillende diensten, maar was zowel financieel als naar mankracht toe erg complex om solo binnen de afzonderlijke organisaties op touw te zetten. Vandaar dat gekozen werd voor een multidisciplinaire aanpak.”, aldus voorzitter van de zoneraad van de hulpverleningszone Noord-Limburg Peter Vanvelthoven. “Beeldvorming, of beter het gebrek eraan, is een vaak weerkerend element bij oefeningen, interventies en evaluaties. De meerwaarde van luchtbeelden zien we ook wanneer een helikopter van de federale politie wordt ingezet. Helaas kunnen we in deze uithoek van het land zelden beroep doen op deze middelen of duurt het erg lang eer de drone van de civiele bescherming vanuit Brasschaat hier geraakt.”

Het noorden van onze provincie leent zich echter perfect tot de inzet van onbemande vliegtuigjes door het ontbreken van hoogbouw en de uitgebreide open ruimte. Bovendien kunnen ze een grote meerwaarde betekenen voor de meest voorkomende interventies in dit gebied zoals industrie-, bos- en heidebranden, opsporing van vermiste personen en drugscriminaliteit. Ook bij de talrijke evenementen kan een beeld uit de hoogte zeker bijdragen tot een goede ordehandhaving en verkeersafhandeling. Vermits ook meer en meer bedrijven en particulieren drones gebruiken voor allerhande toepassingen dient ook bij de politiediensten de nodige kennis in huis te zijn om de geldende wetgeving naar behoren te kunnen handhaven zowel naar algemene veiligheid als privacy.

Om dit alles te bewerkstelligen volgden 7 personen uit de betrokken organisaties een doorgedreven theoretische en praktische opleiding bij PLOT Limburg en luchtvaarschool BAFA. De algemene opleiding voor de zwaarste klasse voor onbemande luchtvaart  werd aangevuld met specifieke training voor hulpdiensten, zoals zoeken naar vermiste personen met warmtebeeldcamera’s en het uitvoeren van nachtvluchten.

Het team beschikt voor zijn opdracht over 3 professionele drones. Het zwaarste toestel weegt 10kg en kan tot 5kg aan camera’s en meetapparatuur tillen. Het is een zogenaamde hexacopter (6 propellors) uitgerust met meerdere veiligheidssystemen om in de nabijheid van publiek te opereren. Dit toestel kan uitgerust worden met een camera met groot zoombereik (tot 60x) of een infraroodcamera. Deze camera’s kunnen ook gemonteerd worden onder het tweede lichtere toestel voor gebruik in een minder druk bevolkte omgeving. Beide toestellen worden voor de veiligheid ook steeds door 2 mensen bediend (piloot en cameraman) en kunnen circa anderhalf uur in de lucht blijven. Het derde toestel is een kleiner model specifiek voor training van de piloten. Met het project is een investering van 40.000 euro gemoeid.

De afgelopen weken werd het toestel al meermaals succesvol getest bij allerhande operaties in de zone zoals de Sanicole Airshow, een grote heidebrandoefening, een gaspakinterventieoefening, de effectieve zoektocht naar een vermiste persoon, een gerechtelijke wedersamenstelling en een terreinanalyse rond het voetbalstadion.

Multidisciplinair droneteam voor hulpdiensten in Noord-Limburg