Media
Educatief project met kantelbus

Via een samenwerking met de firma  AM Buses uit Overpelt heeft de Hulpverleningszone            Noord-Limburg gedurende 3 dagen van 27 tot en met 29 november een kantelbus ter beschikking.
Deze bus op trailer kan 90° gekanteld worden in een simulatie van een ongeval.

Uiteraard zijn we  zeer blij met deze unieke kans en willen we onze brandweermannen en ambulanciers laten oefenen op bevrijdings-  en evacuatietechnieken.
Maar als dienstverlening naar de bevolking heeft de zone  in kader van verkeersveiligheid een educatief traject op touw gezet voor leerlingen uit het zesde leerjaar.

Met de hulp van meerdere partners, waaronder  de lokale politie van de politiezones HANO, Kempenland en Lommel, het Vlaamse Kruis, de  bus federatie FBAA, Erik De Soir en Lies Scaut van het psychotherapeutisch centrum “ De Wegwijzer”  uit Leopoldsburg  en ten slotte  de dienst mobiliteit van de stad Lommel, willen we samen  met de school de kinderen leren hoe zij zich het best kunnen gedragen in het verkeer. Daarnaast willen we ze ook  leren om zichzelf en anderen in veiligheid te brengen zowel thuis als op verplaatsing. Het zijn immers vaak de eerste reacties die het verschil maken in crisissituaties.                                                                                                                                                              
Alle basisscholen in de 11 gemeenten van de zone werden uitgenodigd om een groep kinderen in te schrijven. Omdat we op deze dagen maximaal 390 kinderen in het project kunnen betrekken, werd op 23  oktober via loting een selectie van scholen bekend gemaakt onder de ingeschreven scholen.

Om te zorgen dat een verplaatsing voor de scholen de moeite waard is, hebben we een aanbod van speelse  leermomenten rond het thema veiligheid uitgewerkt, zodat de kinderen gedurende de voor- of  namiddag een rondje kunnen doen door de verschillende aspecten van veiligheid en preventie. Bovendien zijn er een aantal boeiende workshops voorzien.

Gedurende de verkeerseducatie wordt vooral op preventie  ingezet vanuit het standpunt dat kinderen de juiste reacties in crisissituaties kunnen aanleren en daardoor een grotere kans hebben om bij een ongeval zowel zichzelf als anderen in veiligheid te brengen. Zo zullen ze kennismaken met het principe van een dode hoek, als je bijvoorbeeld met je fiets naast een vrachtwagen of een bus staat, door zelf  beurtelings in de dode hoek te staan en achter het stuur te gaan zitten. Ze leren zo hoe ze uit dode hoeken naast bussen en vrachtwagens kunnen blijven.
In een volgende activiteit zullen ook een aantal potentiële gevaren binnenshuis worden besproken, meer in het bijzonder de risico’s van vuur, elektriciteit en het belang van rookmelders en het aanleren en oefenen van een vluchtplan.
Vervolgens zullen de kinderen leren hoe zij snel en efficiënt kunnen reageren bij een ongeval. In de eerste plaats zullen ze samen oefenen om de hulpdiensten correct te alarmeren.                                        
Na een deskundige uitleg van de hulpverleners van het Vlaamse Kruis zullen ze enkele basishandelingen van Eerste Hulp Bij Ongevallen  (EHBO) leren toepassen, namelijk hoe ze een wonde kunnen verzorgen en mogen ze de basisprincipes van reanimatie op een pop oefenen.
Het kantelbusproject is het orgelpunt van de dag waarbij de kinderen met volwassen begeleiders plaatsnemen in een bus die op een bepaald ogenblik gekanteld zal worden
Stapsgewijs zullen de  kinderen leren hoe ze uit een bus moeten evacueren en hoe ze zich moeten gedragen indien ze terecht komen in een gekantelde bus. Tijdens deze  activiteit is er een uitgebreide begeleiding voorzien door zowel ervaren brandweerlui als instructeurs.
Omdat de link naar Sierre nooit veraf is, weten we dat dit gevoelig kan zijn en is er zelfs gedacht aan psychologische hulp voor het geval de kinderen te zeer geschrokken zouden zijn of deze activiteit hen herinnert aan eerdere ongevallen waarbij ze zelf of familieleden/kennissen betrokken geraakten in een ongeval. Het zou kunnen dat een kind of een van zijn dierbaren ooit zelf slachtoffer was van een akelig (verkeers)ongeval en dat door bovenstaande activiteiten negatieve emoties terug geactiveerd kunnen worden. In dat geval is het van belang dat dit gemeld wordt aan de leerkracht zodat het kind kan rekenen op een maximale professionele ondersteuning (door onze brandweerpsycholoog en/of  een kinderpsychotherapeute die de activiteiten op de voet zullen volgen).  Zelfs indien een  kind of een dierbare ooit het slachtoffer werd van een (verkeers)ongeval, is het echter aangeraden om het kind deze training te laten volgen aangezien dit niet alleen neerkomt op het overwinnen van een drempel, maar anderzijds ook als therapeutisch gezien kan worden.

Met dit project wil de zone  alle betrokkenen van ingrijpende gebeurtenissen een hart onder de riem steken, en hen tonen dat dit ook ons heel diep raakt, door vooral te benadrukken dat alle hulpdiensten uit het verleden hebben geleerd. Vanuit de zone zetten we maximaal in op preventie, maar we oefenen om ook klaar te staan voor onze bevolking als het nodig is.

Educatief project met kantelbus