Wettelijke brandpreventie

De brandweer is verantwoordelijk voor de wettelijke brandpreventie die van toepassing is op gebouwen en evenementen. Toezicht op deze wetgeving en de bijhorende controles behoren ook tot dat takenpakket. 

Wet- en regelgevingen van verschillende niveaus kunnen van toepassing  zijn. Dit is afhankelijk van het soort gebouw en de bestemming. 

  • Voor meer informatie over de verschillende federale wetgevingen kan je terecht op Besafe.be.
  • Vlaamse wetgeving betreffende brandpreventie in zorginstellingen (ouderenzorg, kinderopvang, ziekenhuizen,…) vind je op de website van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Vlaamse wetgeving betreffende brandpreventie in toeristische logies (hotel, B&B, vakantieparken, bivakhuizen,…) vind je op de website van Toerisme Vlaanderen
  • In de 9 gemeenten van Hulpverleningszone Noord-Limburg is tevens een politiereglement 'Brandveiligheid in horeca' van kracht. Dit reglement is op te vragen bij de preventiedienst via ons e-loket.
  • Naast de verschillende wetgevingen hanteert de hulpverleningszone ook nog een aantal richtlijnen (zie hieronder).

Ben jij organisator van een evenement/publiek toegankelijke activiteit? Dan kan je hieronder de brandveiligheidsrichtlijnen terugvinden die de zone hanteert.

Aan de hand van de checklist kan je ook zelf een veiligheidscheck doen van je evenement.

Checklist veiligheid bij organisatie van evenementen
Voor activiteiten in tenten (>100m²), in inrichtingen niet voorzien voor publiek toegankelijke activiteiten (zoals een industriehal) en grote evenementen, is een controle door een preventionist van onze hulpverleningszone verplicht.

Voor het maken van een afspraak voor een brandveiligheidscontrole kan je als organisator rechtstreeks contact opnemen met de preventiedienst of een aanvraag indienen via het e-loket.


Bluswateropvang: brandweerrichtlijn.pdf

Parkeergebouwen: richtlijnen (Netwerk Brandweer)

Opslagplaatsen gevaarlijke goederen: richtlijnen.pdf

Publiek toegankelijke inrichtingen - Tijdelijke inrichtingen en evenementen: zonale richtlijnen.pdf

Open vuur: zonale richtlijn.pdf


Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 07 oktober 2021
Wettelijke brandpreventie