Vacantverklaring sergeant DGH (post Pelt, via bevordering)
  • Infosessie (vrijblijvend) : 14 maart 2023 – voormiddag – inschrijven in AbiWeb
  • Afsluiting inschrijvingen : 26 maart 2023
  • Competentietest middenkader (PLOT)* :18 april 2023 – 10u
  • Schriftelijke proef: 18 april 2023 – 14u
  • Praktische proef: 19 april 2023
  • Mondelinge proef: 19 april 2023
  • Reservedag voor praktische en/of mondelinge proef: 25 april 2023
  • Aanstelling op zoneraad: 28 april 2023

* enkel indien je nog niet beschikt over FGA middenkader/hoger kader

Bevorderingsvoorwaarden

a) benoemd zijn in de graad van brandweerman of korporaal;

b) de vermelding "voldoende, goed of zeer goed" gekregen hebben bij de laatste evaluatie;

c) titularis zijn van het brevet MO1

- voor beroeps: geslaagd zijn in alle modules van deel 1 en 2 van het brevet MO1;

d) geslaagd zijn voor het bevorderingsexamen, vermeld in artikel 57;

e) niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie;

Bevorderingsproeven

De competentietest middenkader is een eliminerende proef. Je dient minimum 50% in totaal (over de proeven heen) te behalen om door te gaan naar de volgende proeven in de zone. De behaalde score op de competentietest worden verder niet meegenomen in de punten.

Aan de competenties worden een gewicht toegekend. Om deze competenties te evalueren wordt een schriftelijke, praktische en mondelinge proef georganiseerd zodat een bindende rangschikking van de kandidaten opgemaakt kan worden. De kandidaten dienen met het oog op de mondelinge proef een persoonlijkheidsvragenlijst en/of vragenlijst met betrekking tot leiderschapsstijlen in te vullen. Op elke competentieblok dient minimum 50% behaald te worden en 60% in het geheel.

De tabel met gewichten wordt later gecommuniceerd en in de infosessie meegedeeld.

Kandidaatstelling

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen via het online sollicitatieplatform  tot en met 26 maart 2023.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 23 februari 2023
Vacantverklaring sergeant DGH (post Pelt, via bevordering)