Organisatie

4 posten, 1 zone

Hulpverleningszone Noord-Limburg is opgericht op 1 januari 2015 en bestaat uit 4 brandweerposten: Bree, Leopoldsburg, Lommel en Pelt. 

In elke post is er tijdens de daguren een minimale beroepsbezetting om een goede dienstverlening te garanderen. Deze wordt aangevuld met vrijwilligers die zichzelf beschikbaar melden. De beroepsbezetting staat ook in voor het onderhoud van de voertuigen, de kazernes en de rest van de infrastructuur. Daarnaast is er het administratief personeel dat voornamelijk in post Lommel gehuisvest is. 

Beschermingsgebied

Onze hulpverleningszone beschermt 9 gemeenten in Noord-Limburg: 

  • Bocholt
  • Bree
  • Ham
  • Hamont-Achel
  • Hechtel-Eksel 
  • Leopoldsburg
  • Lommel
  • Pelt
  • Peer


Missie - visie - waarden

Missie 

Samen werken we aan uw (brand)veiligheid. Wij zijn trots als team paraat te staan met advies, preventie en dringende hulpverlening. 

Visie

Samen 

De hulpverleningszone Noord-Limburg in samenwerking met de gemeentebesturen van Noord-Limburg (Bocholt, Bree, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Pelt en Peer), de burgers (nabij) en andere partners (bedrijven, scholen, ziekenhuizen en ambulancediensten, leger en politie …). We hechten veel belang aan lokale verankering.
Uw 

We gaan voor ieders veiligheid,  zonder onderscheid.

(Brand)veiligheid 

We zorgen voor eenieders gemoedsrust in een veilige omgeving.

Wij 

Een team van brandweermannen, ambulanciers, preventionisten en ondersteunend personeel.

Trots 

We zijn er fier op dat we het verschil kunnen maken en dragen graag onze verantwoordelijkheid. Mensen helpen geeft betekenis aan ons werk.  Alle medewerkers zijn er trots op om voor de hulpverleningszone te werken: het teamgevoel, de kans tot zelfontplooiing en het leveren van meerwaarde zijn energiegevers in ons werk.

Team 

Als team zijn we op mekaar aangewezen. Samenhorigheid en gelijkwaardigheid over posten en graden heen vinden we belangrijke pijlers. De hulpverleningszone draagt zorg voor een aangename en gevarieerde werkomgeving.

Paraat 

Als brandweermannen en ambulanciers zijn we snel, 7 dagen in de week en 24 uur per dag beschikbaar,  aanspreekbaar, goed opgeleid, voorbereid, fit en gezond. We beschikken over goede middelen  en materialen. We kunnen op korte tijd veel mankracht mobiliseren.

Advies 

Met het oog op de zelfredzaamheid van de burger, de veiligheid van eigen en externe hulpverleners, het voorkomen en beperken van schade, zorgen wij voor informatieverstrekking, denken we mee, ondersteunen we en geven we raad.
We leveren nazorg en verwijzen we door naar de juiste partner waar nodig.

Preventie 

We willen mensen bewust maken van risico’s en aangeven hoe ze zich hiertegen kunnen beschermen. We dragen ertoe bij dat wetgeving nageleefd wordt en geven advies met het oog op brandveiligheid, verkeersveiligheid, voorkomen van milieuschade, opstellen van noodplannen, veiligheid bij evenementen ...

Dringende hulpverlening 

Onze ambulanciers, brandweermannen- en vrouwen springen in de bres als mens, dier, milieu of goederen in gevaar zijn: in allerhande situaties waarbij interventie zonder uitstel nodig is om schade te voorkómen of in te dijken.

Waarden

 

Laatst bijgewerkt op 27 augustus 2019
Organisatie