Klachten

Meld klachten

Indien er zich feiten voordoen waarbij iemand zich benadeeld voelt, kan men bij de hulpverleningszone terecht met een klacht. Meldingen kunnen op een eenvoudige manier ingediend worden, waarna ze volgens de correcte procedure afgehandeld worden. Een melding wordt door de hulpverleningszone altijd op een open manier ontvangen. Iedere melding zal grondig onderzocht worden. 

Meldingen / klachten kunnen worden ingediend via

zonecommandant@hvznl.be

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 24 februari 2021
Klachten