Kapitein (bevordering)

De hulpverleningszone Noord-Limburg doet een oproep tot kandidaten voor bevordering Kapitein (post Bree - vrijwilligerskader)

Bevorderingsvoorwaarden

Ten laatste op het ogenblik van de 1e proef moet aan deze voorwaarden voldaan zijn.

  • benoemd zijn in de graad van luitenant; 
  • de vermelding "voldoende, goed of zeer goed" gekregen hebben bij de laatste evaluatie; 
  • titularis zijn van het brevet OFF2: geslaagd zijn in alle modules van deel 1 en minstens één van de modules van deel 2 van het brevet OFF2 via bevordering; 
  • geslaagd zijn voor het bevorderingsexamen, vermeld in artikel 57; 
  • niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie; 
  • woonplaatsverplichting voor de vrijwillige personeelsleden (maximum 8 minuten van de brandweerpost).


Interesse?

Geïnteresseerden kunnen zich online kandidaat stellen op het sollicitatieplatform  en dit tot en met 16 januari 2022. 

Elke kandidatuur moet vergezeld zijn van een motivatiebrief, CV met foto en vereiste brevetten. Indien je reeds beschikt over het FGA hoger kader via aanwerving dient dit ook toegevoegd te worden zodat je vrijgesteld bent van de competentietest. 

Kandidaten die nog niet beschikken over het FGA hoger kader zijn door de inschrijving voor de bevorderingsprocedure automatisch ingeschreven voor de competentietest op het PLOT. 

Met vragen kan je contact opnemen met de personeelsdienst (personeelsdienst@hvznl.be of telefonisch op het nummer 011/55.91.48). 

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 23 december 2021
Kapitein (bevordering)