Kapitein (beroeps) post Bree

Voor de vervanging van een beroepsofficier die met pensioen gaat, gaan we op zoek naar een beroepskapitein voor de brandweerpost Bree. We leggen  ook een werfreserve aan.

Om te solliciteren, moet je beschikken over het Federaal Geschiktheidsattest (FGA) - Hoger kader (of reeds in dienst zijn als officier bij een hulpverleningszone). 

In het kader van de beurtrol voor wachten aan huis, dien je de kazerne van post Bree in maximum 15 minuten te bereiken

Alle aanwervingsvoorwaarden vind je in onderstaande publicatie (vacature beroepskapitein).

Opgelet: aan de selectievoorwaarden moet op 15 maart 2021 vervuld zijn. Vóór de indiensttreding volgt nog een eliminerend medisch onderzoek bij de arbeidsgeneesheer.

Meer info en solliciteren via het online sollicitatieplatform.

Inschrijven voor het FGA via ikwordbrandweer.be

We voorzien een digitale infosessie op  8 december 2020 om 19.30 uur. Deelnemen kan door een mail te sturen naar onze personeelsdienst.


publicatie vacature beroepskapitein

functiebeschrijving kapitein (beroeps)

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 22 december 2020
Kapitein (beroeps) post Bree