Digitaal interventiedossier

Na overleg met de eigenaar, uitbater of verantwoordelijke van een site, beslist de hulpverleningszone of het aangewezen is om een interventieplan op te stellen. Hiervoor baseren we ons onder andere op het advies van onze preventieadviseur, de geldende normen, wettelijke verplichtingen, specifieke risico’s, …

Werd aan jouw organisatie gevraagd om een interventiedossier op te stellen? 

Dan kan je in het Digitaal Interventie Platform (DIP) het interventiedossier aanmaken in een standaardsjabloon van de hulpverleningszone. Vervolgens zal de hulpverleningszone jouw dossier controleren, afwerken en goedkeuren.

Digitaal Interventie Platform - DIP

Een interventiedossier bevat alle detailinformatie over een site (o.a. toegangen, gevaren, voorzieningen, contactpersonen,…). Deze informatie stelt de brandweer in staat om snel en efficiënt in te grijpen bij een incident.

Om een interventiedossier in het DIP te kunnen ingeven, moet de hulpverleningszone eerst jouw dossier opstarten en je toegang verlenen. Hou er rekening mee dat we aanvragen in volgorde van prioriteit behandelen, op basis van de aanwezige risico's.

Infosessies december 2019

Om bedrijven en organisaties persoonlijk te laten kennismaken met het DIP, organiseert Hulpverleningszone Noord-Limburg infosessies. Tijdens deze infosessies, licht onze deskundige interventieplanning de software toe en toont je hoe je een interventiedossier opmaakt. 

Infosessie DIP : data

  • woensdag 4 december 2019 van 13.30 u tot 15.30 u (VOLZET)
  • dinsdag 10 december 2019 van 13.30 u tot 15.30 u (VOLZET)
  • dinsdag 14 januari 2020 van 13.30 u tot 15.30 u
  • woensdag 5 februari 2020 van 13.30 u tot 15.30 u
  • dinsdag 3 maart 2020 van 13.30 u tot 15.30 u
  • woensdag 1 april 2020 van 13.30 u tot 15.30 u

De infosessies gaan door in de brandweerpost van Lommel, Norbert Neeckxlaan 52, 3920 Lommel. 

Interesse? Schrijf je in via Ruben Mulkers.

Meer weten?

Meer info vind je terug in deze handleiding Digitaal Interventie Platform:

Handleiding DIP Limburg.pdf
In deze handleiding vind je algemene richtlijnen, stap per stap toelichting over het DIP-platform, maar ook een legende van de pictogrammen, ...

Heb je nog vragen? Mail naar centrale@hvznl.be 

Je kan onze dienst interventieplanning ook bereiken op 011 / 55 91 40.

Laatst bijgewerkt op 30 oktober 2020
Digitaal interventiedossier