De brandweer in Limburg: cijfers 2021

In 2021 werden de brandweerdiensten in Limburg 44.710 keer opgeroepen voor noodsituaties. De brandweer garandeert dat elke noodoproep kan beantwoord worden, dankzij de niet-aflatende inzet van 1.447 personeelsleden bij de Limburgse hulpverleningszones.

Limburgse brandweer reed 2.297 keer uit voor brand

Brandinterventies zijn slechts een klein deel van de koek (iets meer dan 5 % van alle interventies). De brandweer doet dus heel wat meer dan enkel branden blussen. Denk aan technische interventies bij ongevallen met voertuigen, vrijmaken en reinigen van wegen, redden van personen/dieren in nood, bevrijding uit liften, wespen verdelgen, interventies met gevaarlijke stoffen, logistieke interventies, ...


Onder de oproepen voor brand verstaan we alle soorten brandmeldingen. Het kan dan gaan over een brand buiten (bv. van natuur, voertuig of vuilbak) of binnen (bv. van een gebouw, schouw of een ondergrondse parkeergarage). Automatische brandmeldingen en controletaken (bv. controle van brandgeur of van goede blussing) zijn ook opgenomen in deze cijfers.

28.474 ziekenwagenritten

De drie hulpverleningszones in Limburg beschikken alle over ziekenwagens. De ziekenwageninterventies maken dan ook een groot aandeel van de oproepen bij de brandweer uit. De provincie Limburg reed 28.474 keer uit. Dit betekent dat er dagelijks gemiddeld bijna 80 ziekenwagenritten zijn in de provincie. 

Storm, wateroverlast en wespen

In 2021 handelde de Limburgse brandweerzones 4.775 oproepen af naar aanleiding van storm of wateroverlast, en dit vooral in piekperiodes. Voor wespenverdelingen werd 3.064 maal een brandweerploeg ingeschakeld. Het grootste aantal oproepen voor dit type interventie zien we in de zomer en in het najaar.

Andere interventies

Dat werken bij een hulpverleningszone zeer gevarieerd is, blijkt uit het grote aantal ‘andere’ interventies, namelijk 6.100 oproepen. Daaronder verstaan we de hulpverlening onder andere n.a.v. een auto-ongeval, het vrijmaken van de weg, het redden van personen die zich in één of andere gevaarlijke situatie bevinden, bevrijding uit liften, redden van dieren in nood, interventies waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn en allerlei speciale of logistieke interventies.

Brandweer Limburg 

Om al deze interventies te kunnen afhandelen, zijn er in Limburg 1.447 personeelsleden actief bij de hulpverleningszones. Hieronder vallen beroepsbrandweermensen, vrijwillige brandweer, ambulanciers en personeelsleden bij de ondersteunende diensten. 

Cijfers Vlaanderen

Voor heel Vlaanderen kan je de cijfers terugvinden op de overkoepelende website van de Vlaamse brandweer.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 09 maart 2022
De brandweer in Limburg: cijfers 2021