De brandweer in Limburg: cijfers 2019

In 2019 werden de brandweerdiensten 53.001 keer opgeroepen voor noodsituaties. Van deze interventies waren er 2.813 brand- en 27.189 ziekenwageninterventies. De brandweer garandeert dat elke noodoproep kan beantwoord worden, dankzij de niet-aflatende inzet van 1.425 personeelsleden.

Limburgse brandweerdiensten reden vorig jaar 2 813 keer uit voor brand

Oproepen voor brand zorgden in totaal voor 2813 interventies in Limburg. Dit is slechts iets meer dan 5 % van alle interventies. De brandweer doet dus heel wat meer dan enkel branden blussen. Denk aan dringende geneeskundige hulpverlening (ziekenwagen), ongevallen met voertuigen, vrijmaken en reinigen van wegen, redden van personen/dieren in nood, bevrijding uit liften, wespen verdelgen, interventies met gevaarlijke stoffen, logistieke interventies, ...
Onder de oproepen voor brand verstaan we alle soorten brandmeldingen. Het kan dan gaan over een brand buiten (bv. van natuur, voertuig of vuilbak) of binnen (bv. van een gebouw, schouw of een ondergrondse parkeergarage). Automatische brandmeldingen en controletaken (bv. controle van brandgeur of van goede blussing) zijn ook opgenomen in deze cijfers.

27.189 ziekenwagenritten door Limburgse hulpverleningszones
De drie hulpverleningszones in Limburg beschikken alle over ziekenwagens. De ziekenwageninterventies maken dan ook een groot aandeel van de oproepen bij de brandweer uit (51,3%).  De provincie Limburg reed 27.189 keer uit.

Storm, wateroverlast en wespen
In 2019 handelde de Limburgse brandweerzones 4.611 oproepen af naar aanleiding van storm of wateroverlast, en dit vooral in piekperiodes. Voor wespenverdelingen werd 10.786 maal een brandweerploeg ingeschakeld. Het grootste aantal oproepen voor dit type interventie zien we in de zomer en in het najaar.

Andere interventies
Dat werken bij een hulpverleningszone zeer gevarieerd is, blijkt uit het grote aantal ‘andere’ interventies, namelijk 7.602 oproepen. Daaronder verstaan we de hulpverlening onder andere n.a.v. een auto-ongeval, het vrijmaken van de weg, het redden van personen die zich in één of andere gevaarlijke situatie bevinden, bevrijding uit liften, redden van dieren in nood, interventies waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn en allerlei speciale of logistieke interventies.

Hulpverleningszones in Limburg tellen 1.425 personeelsleden
Om al deze interventies te kunnen afhandelen, zijn er in Limburg 1.425 personeelsleden actief bij de brandweer, waaronder beroepskrachten, vrijwillige brandweermensen en ambulanciers , en personeelsleden bij de ondersteunende diensten. 

19% van de personeelsleden (267 personen) is in zijn/haar hoofdberoep actief bij de hulpverleningszones als beroepsbrandweerman of -ambulancier. Zij worden bijgestaan door 1.101 vrijwilligers die zich, naast hun dagtaak, beschikbaar stellen om inwoners bij te staan. Onder deze vrijwilligers zijn 241 vrijwillige ambulanciers aanwezig. De gehele werking van de hulpverleningszones wordt ondersteund door 57) administratieve personeelsleden.

Laatst bijgewerkt op 13 augustus 2020
De brandweer in Limburg: cijfers 2019