Beroepskapitein

Wil je verantwoordelijkheid opnemen in de samenleving en als kaderlid in onze hulpverleningszone werken? Ben je stressbestendig en functioneer je optimaal onder druk en in gevaarlijke situaties? Neem je graag een leidinggevende rol op in de organisatie?

Onze organisatie legt een werfreserve aan voor de functie van Beroepskapitein.


Wat houdt de functie van beroepskapitein in?

  • Als kapitein sta je in voor de multidisciplinaire coördinatie of de coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties (bestrijding van brand, ongeval gevaarlijke stoffen, reddingen, bevrijdingen van geknelde personen, ...). Je voert het bevel over onderofficieren en manschappen en zorgt ervoor dat de ploegen als één samenwerkend geheel functioneren en op een efficiënte, doeltreffende, kwalitatieve en veilige manier interventies uitvoeren. Je werkt ook samen met andere officieren, hulpverleningszones en veiligheidsdiensten.
  • Je werkt in dagdienst in één van onze brandweerposten. Buiten de normale werkuren word je als officier van dienst ingeschakeld in een beurtrol voor wachtdiensten van thuis uit. Tijdens deze dienst(en) ben je 24/24 oproepbaar voor dringende interventies. Je dient de kazerne van een post van de zone binnen de 15 minuten te bereiken.
  • Je bent verantwoordelijk voor de goede werking van de ploeg(en) en het faciliteren en stimuleren van teamwerking. Tevens waak je over de interne communicatiedoorstroming binnen de ploegen zodat er een goede spirit ontwikkeld wordt in de ploeg(en)
  • Als echte peoplemanager weet je samen te werken en te enthousiasmeren. Je bent bedreven in het aansturen, coördineren en coachen van multidisciplinaire teams. Je stelt je toegankelijk en constructief op, in lijn met de open organisatiecultuur van onze zone.
  • Gaandeweg specialiseer je je in één of meerdere expertises en domeinen die de zone jou toewijst. Dit kan gaan over bijvoorbeeld technische brandpreventie, logistiek, vorming en opleiding, dispatch, .... Je werkt de nodige projecten, adviezen, procedures, plannen, instructies, technische fiches, ... uit en zorgt voor de implementatie en verankering in onze organisatie. Je werkt hiervoor samen met de ondersteunende diensten van onze zone. Je bouwt mee aan zonaal beleid en realiseert mee de vooropgestelde doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan.
  • Jaarlijks volg je praktische en theoretische opleidingen. Je operationele inzetbaarheid blijft via (verplichte) opleidingen, training en oefening gegarandeerd. Als je nog geen officierenbrevet hebt, krijg je via de brandweerschool een gedegen opleiding om dit brevet te behalen. Op termijn zal je als expert ook zelf opleidingen  geven aan medewerkers en collega’s.
  • Je neemt deel aan vergaderingen, overleg, (inter) zonale oefeningen, …

Aan de aanwervingsvoorwaarden moet op 25 oktober 2022 vervuld zijn. Vóór de indiensttreding volgt nog een eliminerend medisch onderzoek bij de arbeidsgeneesheer.

In het kader van de beurtrol voor wacht aan huis dien je de kazerne van een post van de zone in maximum 15 minuten te bereiken.

Publicatie werfreserve beroepskapitein 2022.pdf

Meer info en de functiebeschrijving vind je op het online sollicitatieplatform. Je kan daar ook je kandidatuur indienen.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 30 augustus 2022
Beroepskapitein