Begroting 2022 en meerjarenplan : bekendmaking

Bekendmaking MJP en Begroting 2022 HVZNL.pdf

Het college van de hulpverleningszone Noord-Limburg, maakt hierbij bekend dat (overeenkomstig artikel 124 van de wet van 15 mei 2007) de begroting 2022 en het meerjarenplan 2021-2025, vastgesteld werd in vergadering van de zoneraad op 29 oktober 2021, ter inzage ligt in de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszone NoordLimburg te Lommel, vanaf 8 november 2021 tot en met 26 november 2021.


Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 29 oktober 2021