Advies preventie en aanvraag controle

Adviezen en controles kunnen worden aangevraagd door iedereen die zijn of haar belang kan aantonen bij een advies.

Enkele voorbeelden zijn:

  • adviezen voorafgaand aan een stedenbouwkundige aanvraag;
  • adviezen ter verbetering van de brandveiligheid van bestaande kantoren;
  • het adviseren van de gemeenteraad met betrekking tot lokale reglementering op vlak van brandpreventie.
  • controles in kader van ingebruikname, afleveren attest brandveiligheid...

Alvorens een bouwaanvraag in te dienen, kan je de brandweer advies vragen via een voorbespreking.

Om je op de goede weg te zetten, kan je tijdens een voorbespreking je specifieke vragen of problemen over de brandveiligheid van je project voorleggen aan een preventionist van de brandweer zodat je je project verder kan uitwerken.

Om een voorbespreking vlot en doelgericht te kunnen laten verlopen, breng je alle plannen en andere nuttige informatie van je project mee naar de bespreking.

Om een voorbespreking, advies (of een controle achteraf) aan te vragen, kan je steeds terecht op het E-loket.

Laatst bijgewerkt op 05 januari 2021
Advies preventie en aanvraag controle