Nieuws
Vacatures Hulpverleningszone Noord-Limburg!

Hulpverleningszone Noord-Limburg heeft volgende vacature:
-aanwerving vrijwillig kapiteins (m/v)

1.Aanwerving vrijwillig kapitein
Voor posten Leopoldsburg en Bree zijn wij op zoek naar geëngageerde inwoners die naast hun job ook nog als vrijwillig kapitein willen werken. Wij zoeken vrouwen en mannen met een grote verantwoordelijkheidszin. Want als kapitein ben je de stuurman van een ploeg van medewerkers.

Voor post Leopoldsburg zoeken we 1 nieuwe vrijwillig kapitein (m/v) .Tevens leggen we een wervingsreserve aan. Voor post Bree is er op dit ogenblik geen vacature, er wordt wel een wervingsreserve aangelegd.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot en met 31 december 2018 door (bij voorkeur) de registratie op het online sollicitatieplatform (http://jobs.hvznl.be) of door een mail te sturen naar personeelsdienst@hvznl.be
Elke kandidatuur moet vergezeld zijn van (verplichte documenten):
- een uitgebreid CV met foto en motivatiebrief
- een recent attest van goed gedrag en zeden (max. 3 maanden oud op 31 december 2018)
- een kopie van je hoogst behaald diploma
- een kopie van rijbewijs B
- een kopie van het federaal geschiktheidsattest (FGA) voor het hoger kader

Vacatures Hulpverleningszone Noord-Limburg!
  • 20/04/2018 14:31