Nieuws
Vacatures Hulpverleningszone Noord-Limburg!

Hulpverleningszone Noord-Limburg heeft volgende vacatures:
-aanwerving vrijwillig brandweermannen (m/v)
-aanwerving vrijwillig kapiteins (m/v)
-aanwerving vrijwillig ambulanciers (m/v)
-aanwerving secretaris/deskundige communicatie
-overgang van het vrijwillige brandweerpersoneel naar het vrijwillige ambulancepersoneel
Vacante plaatsen: enkel voor personeelsleden van de zone

Alle kandidaatstellingen via het online sollicitatieplatform http://jobs.hvznl.be, alsook spontane sollicitaties. 

De infosessies voor aanwerving vrijwillig brandweerman gaan door op 26 juni (post Lommel) en 24 september (post Leopoldsburg) telkens om 19 uur.


1.Aanwerving vrijwillig brandweerman
post Leopoldsburg: 6
post Lommel:            6
post Neerpelt:           2

Kandidaatstelling
Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot en met 5 november 2018 door (bij voorkeur) de registratie op het online sollicitatieplatform (http://jobs.hvznl.be) of door een mail te sturen naar [email protected]
Elke kandidatuur moet vergezeld zijn van (verplichte documenten):
- een uitgebreid CV met foto en motivatiebrief
- een attest van goed gedrag en zeden (max. 3 maanden oud op 5 november 2018)
- een kopie van rijbewijs B
- een kopie van het federaal geschiktheidsattest (FGA)
Kandidaten die het FGA nog niet behaald hebben, kunnen zich reeds kandidaat stellen en het federaal geschiktheidsattest uiterlijk 5 november 2018 overmaken.


2.Aanwerving vrijwillig kapitein
Voor posten Leopoldsburg en Bree zijn wij op zoek naar geëngageerde inwoners die naast hun job ook nog als vrijwillig kapitein willen werken. Wij zoeken vrouwen en mannen met een grote verantwoordelijkheidszin. Want als kapitein ben je de stuurman van een ploeg van medewerkers.

Voor post Leopoldsburg zoeken we 1 nieuwe vrijwillig kapitein (m/v) .Tevens leggen we een wervingsreserve aan. Voor post Bree is er op dit ogenblik geen vacature, er wordt wel een wervingsreserve aangelegd.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot en met 31 december 2018 door (bij voorkeur) de registratie op het online sollicitatieplatform (http://jobs.hvznl.be) of door een mail te sturen naar [email protected]
Elke kandidatuur moet vergezeld zijn van (verplichte documenten):
- een uitgebreid CV met foto en motivatiebrief
- een recent attest van goed gedrag en zeden (max. 3 maanden oud op 31 december 2018)
- een kopie van je hoogst behaald diploma
- een kopie van rijbewijs B
- een kopie van het federaal geschiktheidsattest (FGA) voor het hoger kader


 3. aanwerving vrijwillig ambulancier (m/v)

Voor 3 van onze brandweerposten zijn wij op zoek naar gemotiveerde hulpverleners die als vrijwillig ambulancier-niet-brandweerman willen werken. Wij zoeken vrouwen en mannen die andere mensen willen helpen. Tevens leggen we een wervingsreserve van geslaagde kandidaten aan (duurtijd 2 jaar).
Post Bree: 4 plaatsen
Post Leopoldsburg: 2 plaatsen
Post Lommel: 6 plaatsen

Kandidaatstelling

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot en met 5 november 2018 op het online-sollicitatieplatform (http://jobs.hvznl.be)
Elke kandidatuur moet vergezeld zijn van (verplichte documenten):
- een uitgebreid CV met foto en motivatiebrief
- een attest van goed gedrag en zeden (strengste model, max. 3 maanden oud op 5/11/2018)
- een kopie van rijbewijs B


4. aanwerving secretaris/deskundige communicatie

Ben jij degene die enerzijds administratief stipt is en anderzijds van aanpakken weet op het vlak van communicatie? Dan is deze job geknipt voor jou!

Aanwervingsvoorwaarden:
Bachelordiploma in een administratieve of communicatieve richting dat toegang geeft tot niveau B
Minimum 3 jaar relevante ervaring in beleidsadministratie en/of communicatie
Houder zijn van rijbewijs B
Slagen voor een aanwervingsprocedure (schriftelijke proef en mondelinge proef)
Voorwaarden zoals opgenomen in de rechtspositieregeling van het administratief personeel van de hulpverleningszone.

Kandidaatstelling

Kandidaten dienen zich te registreren op het online sollicitatieplatform -http://jobs.hvznl.be - en zich daar kandidaat te stellen. De uiterste inschrijvingsdatum voor de kandidaturen is 8 oktober 2018. De kandidatuurstelling bevat (verplichte documenten):
- een uitgebreid curriculum vitae met vermelding en ter staving van de in de selectievoorwaarden vermelde vereisten
- een motivatiebrief
- een kopie van hoogst behaalde diploma
- attest van goed gedrag en zeden (max. 3 maanden oud)
- copie van rijbewijs B


5. overgang van het vrijwillige brandweerpersoneel naar het vrijwillige ambulancepersoneel
Vacante plaatsen: enkel voor personeelsleden van de zone
Post Bree: 2 plaatsen
Post Leopoldsburg: 3 plaatsen
Post Lommel: 1 plaats
Post Neerpelt: geen vacante plaatsen, enkel overgangsreserve
Er wordt tevens een overgangsreserve (duurtijd 2 jaar) aangelegd.

Kandidaatstelling

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot en met 21 oktober 2018 op het online-sollicitatieplatform (http://jobs.hvznl.be)
Elke kandidatuur moet vergezeld zijn van (verplichte documenten) een CV met foto en motivatiebrief.Alle kandidaatstellingen via het online sollicitatieplatform http://jobs.hvznl.be

Vacatures Hulpverleningszone Noord-Limburg!
  • 20/04/2018 14:31