Nieuws
Vacature Bijzonder Rekenplichtige

HULPVERLENINGSZONE NOORD-LIMBURG gaat over tot de aanduiding van een Bijzonder Rekenplichtige (m/v). Het betreft een jobinvulling van 2 dagen per week, voor een periode van 6 jaar.

De Bijzondere Rekenplichtige is verantwoordelijk, onder het gezag van het zonecollege, voor het budgettair en financieel beheer van de hulpverleningszone.

Bekijk hier de vacature:

Vacature Bijzondere Rekenplichtige -

Vacature Bijzonder Rekenplichtige
  • 05/11/2020 15:13