Nieuws
Limburgse brandweer verdeelt miljoenen mondmaskers aan zorgverleners

Op vraag van waarnemend provinciegouverneur Michel Carlier opereren de Limburgse brandweerzones al sinds weken als logistieke verdeelcentra van medisch materiaal. Het gaat om meer dan 8,5 miljoen stuks: vooral chirurgische mondmaskers, FFP2-maskers, handschoenen, handgel, werden aangeleverd door de federale overheid en verspreid over de provincies. In Limburg staan de brandweerzones en -posten in voor de bedeling aan de eindgebruikers: ziekenhuizen, zorginstellingen en een brede waaier aan medisch en paramedisch personeel. 

“Op dit moment werkt onze logistieke dienst in ‘onderaanneming’ voor de federale overheid.” Aan het woord is Ronald Ruysen, 1ste sergeant en verantwoordelijk voor het logistiek beheer in Hulpverleningszone Zuid-West Limburg. “We vormen de HUB Provinciale Distributie Limburg en hebben zopas een mega-lading chirurgische mondmaskers en alcoholgel ontvangen voor thuisverpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen. We hadden onlangs ook al een grote levering voor de ziekenhuizen, een lading filterdoekjes voor het ‘Geens-masker’ en een grote lading mondmasker en alcoholgel voor de huisartsen en apothekers.”

Miljoenen maskers

“Als we die leveringen in aantallen omzetten, komt dit voor de medewerkers in het magazijn neer op miljoenen chirurgische mondmaskers en honderdduizenden andere items. In totaal gaat het om meer dan 8,5 miljoen stuks.” Heel wat collega’s zijn mee ingeschakeld, onder andere om de materialen per post te verdelen. “We verdelen de materialen verder ook naar de twee andere Limburgse hulpverleningszones, Hulpverleningszone Noord-Limburg en Brandweerzone Oost-Limburg. De 4 ziekenhuizen en de psychiatrische instellingen en triageposten in onze zone bedienen we rechtstreeks.” Er heerst dus heel wat extra bedrijvigheid in het zonale magazijn in Hasselt.

Logistieke samenwerking

Ook in de Limburgse brandweerposten zelf is het op bepaalde momenten drukker dan gewoonlijk. “De brandweerposten fungeren als afhaalpunt voor medisch materiaal. Artsen, verpleegkundigen, thuiszorgers, podologen, audiciens, tandartsen, … die een uitnodiging ontvingen, kunnen er beschermingsmateriaal komen afhalen. De logistieke diensten van de Limburgse brandweer coördineren dit alles en hiervoor hebben we al heel veel opleggers versluisd,” voegt Ronald Ruysen nog toe. Ook een aantal mensen van de administratieve en technische diensten werken mee, onder andere aan het controleren van de lijsten met bestemmelingen of het contacteren van medisch personeel.

Een knap staaltje van logistieke coördinatie en samenwerking tussen de provincie en de Limburgse brandweerzones. En onze welgemeende dank aan iedereen die hieraan zijn of haar steentje bijdraagt!

Limburgse brandweer verdeelt miljoenen mondmaskers aan zorgverleners
  • 11/06/2020 12:22