Nieuws
Captatieverbod verder uitgebreid

In overleg met de experten uit het Limburgs Droogteoverleg breidt de gouverneur met ingang van 25 juli 2019 het captatieverbod uit op de onbevaarbare waterlopen in Limburg. 

Uitzonderingen

Waar is captatie wel nog toegestaan?  

  • In de Gete in Herk-de-Stad en Halen;
  • In de Demer tussen Lummense Kiezel in Hasselt en de provinciegrens in Halen;
  • In de Berwijn in Voeren.

    Beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en voor het  aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen is wel nog toegestaan.

20190725 captatieverbod.pdf

Dit politiebesluit vervangt het besluit van 19/7/2019.

Meer info op www.crisis-limburg.be/droogte 

Captatieverbod verder uitgebreid
  • 26/07/2019 11:25