Nieuws
Brandweer en ambulance blijven operationeel

Naar aanleiding van het coronavirus en de beslissing van de nationale veiligheidsraad, nam de hulpverleningszone enkele maatregelen voor het personeel en voor externe bezoekers. Deze maatregelen blijven van kracht tot en met 5 april 2020 en worden mogelijks verlengd of bijgestuurd. Belangrijk: zowel brandweer als ambulancedienst blijven operationeel.

Het blijft de absolute prioriteit van de hulpverleningszone om een antwoord te geven aan de dringende oproepen. De noodzakelijke operationele taken blijven gewaarborgd. Niet-dringende interventies of opdrachten worden uitgesteld. Ook niet-dringende controles in het kader van brandpreventie worden tot nader order on hold gezet.

Minimumbezetting in de brandweerposten

De aanwezigheid van brandweermannen en (onder)officieren in de verschillende brandweerposten blijft tot een minimum beperkt. Aanvullend op deze minimale bezetting, zullen brandweermannen van thuis uit opgeroepen worden.

Alle administratieve diensten blijven achter de schermen verder werken en zowel via de telefoon als e-mail bereikbaar.

Voor de ambulancedienst blijft voorlopig de standaarduitruk vanuit de kazernes aangehouden. Zowel overdag als tijdens de nacht zijn ambulanciers standby in de kazernes om met de ziekenwagen uit te rijden.

Ook de zonale dispatching blijft bemand: de hulpverleningszone is nog steeds 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar op het algemeen tel.nr. 011 54 29 00.

Deze maatregelen blijven van kracht tot 5 april 2020 en worden mogelijks verlengd of bijgestuurd.

Bezoeken en rondleidingen in de kazernes

De kazernes blijven geopend, maar enkel voor prioritaire dienstverlening. Kom enkel langs voor zaken die onmogelijk uitgesteld kunnen worden. Diensten blijven telefonisch en per mail bereikbaar. Een heel aantal zaken kan ook digitaal afgehandeld worden. Voor noodgevallen, bel 112.
Ook alle activiteiten voor groepen van externen in onze kazernes (bv. rondleidingen) worden afgezegd. Niet-dringende vergaderingen zijn geannuleerd. De cafetaria van de vriendenkring worden in alle posten gesloten gehouden. Ook stages op de ambulancedienst  worden opgeschort.
Heb je een vraag? Neem bij voorkeur telefonisch of via mail contact met ons. Ga naar de contactpagina op de website www.hvznl.be
Alle actuele info over het coronavirus vindt u terug op de website www.info-coronavirus.be

Zonecommandant Kol. Jan Jorissen
Hulpverleningszone Noord-Limburg
[email protected]
011 54 29 00

Brandweer en ambulance blijven operationeel
  • 13/03/2020 15:07