Nieuws
Bekendmaking jaarrekening 2019

De jaarrekening van Hulpverleningszone Noord-Limburg werd goedgekeurd op de zoneraad van 24 april 2020.

Deze jaarrekening ligt ter inzage vanaf 27 april tot en met 8 mei 2020 in de maatschappelijke zetel van Hulpverleningszone Noord-Limburg, N. Neeckxlaan 52, 3920 Lommel. 

Gelieve contact te nemen indien u de jaarrekening wenst in te kijken. 

Publicatie - Bekendmaking - jaarrekening 2019.pdf

Bekendmaking jaarrekening 2019
  • 26/04/2020 07:28