Nieuws
Bekendmaking begroting 2021

Het zonecollege van Hulpverleningszone Noord-Limburg maakt hierbij bekend dat (overeenkomstig artikel 124 van de wet van 15 mei 2007) de begroting 2021 en meerjarenplan 2021-2025 vastgesteld werd in vergadering van de zoneraad op 30 oktober 2020, 

ter inzage ligt in de maatschappelijke zetel van Hulpverleningszone Noord-Limburg te Lommel, vanaf 9 november 2020 tot en met 27 november 2020. 

Bekendmaking-begroting-2021-HVZNL.pdf

Raadpleeg hier ook de Besluiten zoneraad 30/10/2020

Bekendmaking begroting 2021
  • 18/11/2020 10:36