Nieuws
Afval verbranden in eigen tuin? Denk twee keer na!

Nu de lente in het land is, veel mensen thuis zijn van het werk, is het een mooie gelegenheid om in de tuin te werken. Wat doe je met snoei- en takhout, nu de recyclageparken gesloten zijn? Stook het niet zomaar op in je tuin, maar bewaar het, voor een volgende groenophaling of tot het containerpark weer geopend is.

Wat stellen we vast? De brandweer werd de laatste dagen verschillende keren opgeroepen voor een buitenbrand. Bij aankomst van de ploeg ter plaatse, bleek het om afvalverbranding te gaan. Mensen hebben in de tuin geklust en gesnoeid en stoken het takhout, soms met ander afval, buiten op. Met boze buren tot gevolg, die niet aarzelen om de brandweer te bellen.

Graag wijzen we op wat wel en niet mag. 

Wat zegt de wet?

De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden. Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook voor het verbranden van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten. De milieuwetgeving voorziet in hoofdstuk 6.11 van Titel II van het Vlarem wel enkele specifieke uitzonderingen. https://omgeving.vlaanderen.be/wat-zegt-de-wet-over-afval-verbranden-in-open-lucht 

Wat mag wel?

Voorbeeld van wat wel toegelaten is: 

  • het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof (vb. houtskool) in een sfeerverwarmer. Dit kan bijvoorbeeld een vuurkorf, vuurschaal of terrashaard zijn.
  • het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een kampvuur, maar enkel wanneer het kampvuur werd toegelaten door de gemeente en aangevraagd bij de bosbeheerder of eigenaar van de grond
  • ...

Bekijk ook de zonale richtlijnen voor het maken van een open vuurZonale richtlijnen open vuur versie 2016.pdf

Afval verbranden kan u duur komen te staan

Een tussenkomst van de brandweer kan u duur komen te staan wanneer het om afvalverbranding gaat. Houdt u zich niet aan de regels? De hulpverleningszone past de tarieven toe volgens het retributiereglement. En in het geval van afvalverbranding spreken we over een bedrag van liefst 500 euro. 

Alle tarieven vind je terug op deze website:

>>> Wat kost de brandweer?
 

Brandgevaar natuurgebieden: code Geel in Limburg

In de provincie Limburg werd op 24 maart 2020 opgeschaald naar code GEEL.
De natuurgebieden beginnen droger te worden waardoor het risico op brand groter wordt.
Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam.

Elk jaar kennen we brandgevaarlijke periodes in bos- en natuurgebieden. Dat risico wordt dagelijks berekend en op basis daarvan wordt er beslist welke alarmeringsfase van kracht is. De fases worden uitgedrukt in kleurcodes. Naargelang de kleurcode worden er verschillende preventiemaatregelen genomen. Op dit moment geldt dus code Geel.

De waarschuwingen met kleurcodes kan u live opvolgen op de website van het Agentschap Natuur & Bos

Afval verbranden in eigen tuin? Denk twee keer na!
  • 24/03/2020 13:09
  • Wim van 't Einde