E-loket
Bezoek aan de kazerne

Wil je met je school of vereniging een bezoek brengen aan een van de brandweerkazernes?

Hiervoor kan je terecht bij het project Bravo van Stichting Brandwonden. Bravo biedt een uniform opleidingspakket rond brand en brandwonden. 

Op de website kan je een Doe-Doos aankopen met pedagogisch materiaal. Deze is gericht op de 2de graad van het lager onderwijs en bevat een volledige lesvoorbereiding volgens de eindtermen. 

Bezoek aan de kazerne